Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki

Czym są pliki cookies?

Kontakt:
Pomorskie Centrum Terapii Rozwojowej ul. Źródło Marii 4C, 81-573Gdynia
tel. 58 620-00-67, 504-217-489

metoda tomatisa

Terapia metodą Tomatisa - trening słuchu

Na czym polega trening słuchowy Metoda Tomatisa?

Celem treningu jest stymulowanie słuchu przy pomocy materiału dźwiękowego, który jest przetworzony cyfrowo. W jego trakcie wykorzystuje się głównie muzykę Mozarta oraz chorały gregoriańskie. Polega on na przekazaniu dźwięku drogą powietrzną i kostną poprzez specjalistyczne słuchawki.

Metodę Tomatisa wykorzystuje się pomocniczo w terapiach zaburzeń rozwoju mowy, takich jak wady wymowy, jąkanie, opóźniony rozwój mowy. Jest ona także stosowana w zaburzeniach rozwojowych (zespół Aspergera, autyzm) oraz zaburzeniach uwagi (ADD, ADHD). Ponadto, można z niej korzystać samodzielnie w przypadku chęci polepszenia jakości głosu i wypowiedzi, mowy, koncentracji, jak również zdolności poznawczych.

 

METODA TOMATISA

*

ZASTOSOWANIE TRENINGU UWAGI SŁUCHOWEJ

 

Trening uwagi słuchowej przynosi wiele korzyści w takich sferach, jak:

 

  • Trudność skupienia uwagi: Prawidłowo rozwinięty system przedsionkowy wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego, gdyż pomaga kontrolować poziom jego pobudzenia. Wykorzystywane w metodzie Tomatisa słuchawki z przewodnictwem kostnym oraz filtracja częstotliwości mają za zadanie odpowiednio stymulować obszar przedsionkowy, zapewniając tym samym poprawę zdolności w utrzymaniu spokojnego stanu czujności. Proces "bramkowania" ma na celu wzmocnić mięśnie ucha środkowego, które są odpowiedzialne za filtrowanie zbędnego hałasu. Dzięki temu następuje poprawa zdolności przetwarzania i rozróżniania dźwięków. Stopniowe wprowadzanie wyższych częstotliwości pozwala dostarczyć osobom o obniżonych zdolnościach koncentracji uwagi optymalnej stymulacji.
  • Przetwarzanie słuchowe: Odbiór zmysłowy jest organizowany przez dwa główne systemy - przedsionkowy i ślimakowy (trzeci to wzrok), które funkcjonują współzależnie i tworzą razem system pozwalający na wykrywanie i analizę dźwięków. Kontrolują one ruch ciała i gałek ocznych oraz równowagę. Wpływają na integrację czucia, widzenia oraz słyszenia. Metoda Tomatisa zakłada kontrolowaną stymulację ślimaka i przedsionka. Następuje w ten sposób poprawa efektywności i integracji zmysłowego odbioru bodźców przez mózg.
  • Trudności z czytaniem: Proces czytania odbywa się dzięki synchronicznej współpracy oczu i uszu. W trakcie, gdy przesuwające się oczy podążają za każdą następną literą, ucho (ślimak) zajmuje się "tłumaczeniem" każdej litery na dźwięk. Za koordynację ruchu gałek ocznych odpowiada system przedsionkowy, który jednocześnie synchronizuje pracę oczu i uszu. Dzięki treningowi słuchowemu metodą Tomatisa, praca mózgu i działanie przedsionka są sprawniejsze. Następuje w ten sposób redukcja opóźnienia w przetwarzaniu dźwięków oraz poprawa synchronizacji. Istotne znaczenie w synchronizacji ma Faza Aktywna treningu obejmująca pracę nad własnym głosem oraz koordynację głosu i słyszenia.
  • Dysleksja, trudności szkolne: Trafiający do ucha dźwięk jest mieszanką częstotliwości i natężeń. Za rozróżnienie częstotliwości odpowiada znajdujący się wewnątrz ucha ślimak. W przypadki, gdy nie działa on prawidłowo, selektywność słuchu jest słaba. Powoduje to niską zdolność rozróżniania dźwięków, co z kolei przekłada się na trudności odróżnienia głoski "t" od "d" oraz "p" od "b". Jak wynika z przeprowadzonych badań, trening Tomatisa zwiększa selektywność słuchu. Dzięki temu, uczeń poprawia swoje osiągnięcia szkolne oraz uzyskuje większą pewność siebie.
  • Samoocena: Lepsze przetwarzanie informacji warunkuje osiąganie dobrych wyników w szkole oraz pracy, a także pozwala nam poczuć się ze sobą lepiej. Na poziomie fizjologicznym, wśród wielu stymulacji to właśnie słuchowa jest odbierana przez największą ilość partii mózgu.
  • Świadomość, skupienie, energia: Udowodniono, że człowiek pozbawiony bodźców zmysłowych, nie może efektywnie funkcjonować. System przedsionkowo-ślimakowy odbiera większość ze stymulacji zmysłowych. Jeśli jego działanie jest zaburzone, wówczas można zaobserwować niekorzystne efekty funkcjonowania całego mózgu. Dźwięk jest jakby "doenergetyzowaniem" mózgu i stanowi jego "pożywienie". Na poziomie anatomicznym, wynikające z prawidłowej pracy ucha poczucie świadomości zachodzi wówczas, gdy system przedsionkowo-ślimakowy kieruje bodźce zmysłowe do systemu u podstawy mózgu (aktywacyjny wstępujący układ siatkowy), które następnie przekazywane są do kory mózgowej. odpowiednia stymulacja słuchowa przedsionka pozwala układowi siatkowemu stymulować znaczną część kory mózgowej. Wpływa to na podniesienie efektywności obszaru świadomości, daje subiektywne poczucie przytomności oraz zapewnia jasność umysłu.
  • Uszkodzenia mózgu: Trening Tomatisa może przynieść wiele korzyści osobom, które przeszły łagodne urazowe uszkodzenie mózgu. Pomaga on odbudować przerwane połączenia nerwowe. Osoby te, po odbyciu treningu słuchowego dostrzegają poprawę nastroju, poziomu energii, percepcji głębi, skupienia oraz organizacji działań.

 

ADRESACI TRENINGU

 

Trening metodą Tomatisa jest kierowany zarówno dla dzieci i młodzieży, jak również dorosłych.

 

Może z niego skorzystać każde dziecko i nastolatek, które ma trudności w szkole przejawiające się problemami z koncentracją, dysleksją, dysgrafią, dysortografią lub wykazuje trudności językowe, takie jak: opóźniony rozwój mowy, jąkanie, wady wymowy. Trening Tomatisa pozwoli mu uzyskać lepszą koncentrację, zwiększenie aktywności i selektywności uwagi. Ponadto, dzięki niemu uczeń będzie efektywniej przyswajał wiedzę, będzie budował płynne wypowiedzi (lepsza artykulacja), zwiększy zasób słownictwa oraz stanie się bardziej pewny siebie. Trening metodą Tomatisa jest także kierowany dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania (ADHD), rozwoju (autyzm, zespół Aspergera) oraz w sytuacjach, gdy mają one trudności emocjonalne. Dzięki treningowi, dziecko lub nastolatek uzyska lepszy kontakt nie tylko z samym sobą, ale również z otoczeniem. Metoda Tomatisa poprawia aktywne słuchanie, wspomaga rozwój mowy, zapewnia lepsze rozumienie, a także usprawnia radzenie sobie z emocjami - uczy relaksacji. Z treningu mogą skorzystać również młode osoby, które pragną zwiększyć efektywność nauki języków obcych, bowiem pozwala on w tej sferze na lepszą koncentrację, szybsze przyswajanie informacji, lepszy akcent, swobodniejsze rozumienie ze słuchu oraz budowanie spontanicznych wypowiedzi.

 

Terapia Tomatisa jest także doskonałą propozycją dla dorosłych pracujących głosem (nauczyciele, wykładowcy, logopedzi, prezenterzy telewizyjni i radiowi). W jego trakcie Klienci poprawiają emisję głosu oraz płynność wypowiedzi. Z treningu słuchowego mogą także skorzystać osoby narażone na stres, których środowisko pracy charakteryzuje się występowaniem dużej ilości bodźców słuchowych. Dzięki niemu, uzyskają one lepszą koncentrację, nauczą się relaksować oraz nabędą umiejętności pozwalających na analizę pola słuchowego w celu wychwytywania istotnych informacji, a odrzucania zbędnych. Inną grupą docelową są także muzycy, którym trening słuchowy pozwoli dokładniej rozróżniać wysokości dźwięków i pełniej je odbierać, poprawić jakość głosu i słuchu, a także kontrolować własny głos. Zapraszamy na trening metodą Tomatisa wszystkie osoby, które pragną poprawić sprawność swojego umysłu w przetwarzaniu informacji.